Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson

De Franse Henri Cartier-Bresson begon zijn carrière in eerste instantie met tekenen en schilderen, maar stapte al snel over op fotografie. Samen met Robert Capa en een aantal andere fotografen richtte hij in 1947 het eerste coöperatief voor fotografen op, genaamd Magnum. Al reizend over de wereld maakte Henri talloze foto’s voor tijdschriften en fotoboeken. Het voor hem belangrijkste fotoboek is echter toch wel het boek dat de naam Images à la sauvette draagt, gemaakt in 1952. Henri doet hierin de typerende uitspraak waarin hij stelt dat zelfs het kleinste object nog steeds een geweldig onderwerp kan zijn voor een foto.

Wachten op hét moment

Hetgeen Bresson ook typeerde was zijn tomeloze geduld. Hij kon urenlang vanaf een vaste positie werken, waarop hij wachtte op het beslissende moment om de foto te maken. Hij wachtte dan op de juiste geometrie en totdat alles precies op zijn plek stond, zodat een visueel hoogtepunt samen kon vallen met een dramatisch hoogtepunt. In het boek Images à la sauvette is deze handelswijze dan ook duidelijk herkenbaar.

De korte sluitertijden van Bresson zijn dan ook geen verwonderlijke keuze in zijn werk. Een dergelijk “beslissend moment” kan immers in een fractie van een seconde gebeuren. Alleen op deze manier kon Bresson een situatie welke anders verborgen zou blijven, vastleggen met zijn camera. Karakteristiek voor het werk van Bresson was trouwens ook zijn afkeer voor het bijsnijden van foto’s. Zijn streven was immers de perfecte foto vast te leggen, waardoor achteraf kaderen niet nodig moest zijn.

Marilyn Monroe

Bresson fotografeerde eveneens een keur aan beroemdheden. Een daarvan was Marilyn Monroe. Op de foto die hij van haar wist vast te leggen op de set van haar laatste film “The Misfits”, is een dwalende blik van de actrice te zien. Het is op deze foto duidelijk te zien dat de fotograaf Monroe op een onbewaakt moment portretteerde.

Bresson gaf dan ook al eerder aan dat dit één van de moeilijke dingen is van het portretteren van mensen. De persoon in de foto accepteert het immers om gefotografeerd te worden, en dit resulteert echter in een andere reactie van de persoon. De persoon reageert anders als het wordt waargenomen.

Mahatma Gandhi

De fotograaf was bij de Indiase politicus Mahatma Gandhi op bezoek om hem te portretteren, toen Gandhi buiten tijdens een begroeting aan het volk neergeschoten werd. Bresson heeft vervolgens de wereldberoemde foto’s gemaakt waarop Gandhi op zijn sterfbed ligt.

cleanapp